Opublikowano: 2021-03-12

Studio IMPRESO • Wydawnictwo, reklama

Tytuł:
Nuncjusze papiescy w Polsce od XVI do końca XVIII wieku: materiały pozostawione do publikacji przygotował do druku i wydał bp Jan Kopiec

Autor:
Henryk Damian Wojtyska CP

Wydanie: pierwsze
Rok wydania: 2020

Ze Słowa od Wydawcy:
Długo nie potrafiłem przełamać mojego braku odwagi, by zdecydować się na przygotowanie do druku pozostawionych przez Ojca Profesora Henryka Damiana Wojtyskę CP materiałów zgromadzonych i w lwiej części opracowanych do zaplanowanej przez niego 2-tomowej Historii Nuncjatury Polskiej. Powodem był – i nadal pozostaje – różny stopień dojrzałości pozostawionych materiałów. Nie praktykuje się bowiem wydawania drukiem pozycji naukowych niedokończonych. Pierwszy tom był pomyślany przez niego jako zarys dziejów papieskiej placówki dyplomatycznej w Polsce, zaś tom drugi miał zawierać sylwetki poszczególnych nuncjuszy do końca I Rzeczypospolitej w porządku chronologicznym. Miało to być pierwsze tego rodzaju dzieło w historiografii polskiej. Z tego względu dorobek ten, jako głos prof. Wojtyski, zasługuje na wprowadzenie go do obiegu naukowego, a inni wybitni historycy niech to dzieło podejmą i kontynuują z powodzeniem.
Poproś o wycenę
Wiadomość wysłana. Wkrótce skontaktujemy się z Tobą.